moduł IV- grafika prezentuje komunikację między podopiecznymi domów pomocy społecznej a otoczeniem poprzez zakup sprzętu w ramach programu grantowego

Powiat Myślenicki podpisał umowę  o przyznanie środków w ramach programu granatowego „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” Moduł IV.  

 

To kolejny program skierowany do podopiecznych domów pomocy społecznej. Jego celem jest zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców, personelu z otoczeniem czy rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Powiat placówkach opieki całodobowej oraz personelu w związku z COVID-19

– mówi starosta Józef Tomal.

 

 

Wnioskodawcą o przyznanie grantu na rzecz Domów Pomocy Społecznej w: Harbutowicach, Pcimiu i  w Trzemeśni jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, które realizuje również ten program. Grantodawcą jest Samorząd Województwa Małopolskiego.

 

Cieszę się, że udało nam się pozyskać kolejne środki na wsparcie trzech domów pomocy społecznej podlegających Powiatowi Myślenickiemu

– dodaje wicestarosta Rafał Kudas.

 

Kwota grantu przyznana na rzecz domów pomocy społecznej na terenie powiatu wynosi: 24 720 zł (dla każdego z ww. trzech domów pomocy społecznej przypada kwota 8 240 zł ).