Drukuj
na zdjęciu uczestnicy posiedzenia on-line Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przygotowanie powiatu oraz poszczególnych służb i inspekcji do funkcjonowania w warunkach  długotrwałego utrzymywania się  niskich  temperatur oraz  katastrofalnych  opadów śniegu - w odniesieniu również do przepisów oraz sytuacji związanej  z przeciwdziałaniem rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 oraz organizacja ruchu drogowego i oznakowanie w dzień Wszystkich Świętych - to tematy przewodnie, omówione 28. października na posiedzeniu w formie on-line Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył starosta Józef Tomal.

 

W posiedzeniu uczestniczyli: wicestarosta Rafał Kudas, dyrektor SP ZOZ w Myślenicach Adam Styczeń, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach Artur Nowak, Kazimierz Panuś  radny Powiatu Myślenickiego, przedstawiciele służb i inspekcji z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Wydziału  Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziału Komunikacji myślenickiego Starostwa.

Pierwszą części posiedzenia zdominowała tematyka dotycząca obecnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu myślenickiego i działania podejmowane przez służby sanitarne w związku z związku z dynamicznym wzrostem przypadków zachorowań wśród mieszkańców na COVID-19, przedstawiono informację dotyczącą prowadzenia nauki zdalnej w szkołach ponadpodstawowych zarządzanych przez Powiat Myślenicki oraz zasady funkcjonowania i działania podejmowane przez myślenicki szpital powiatowy w czasie pandemii.

Przedstawiono również aktualną sytuację lokalnych przewoźników obsługujących powiatowe linie komunikacyjne i udzielone w tym trudnym okresie przez Powiat Myślenicki wsparcie finansowe dla przewoźników celu zapobieżenia wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców.

Poszczególne służby i inspekcje przedstawiły przygotowania do nadchodzącego okresu zimowego podejmowane  w celu zabezpieczenia w  warunkach  zimowych  powiatowej  infrastruktury technicznej i komunalnej w tym min.: utrzymania przejezdności dróg powiatowych, współdziałania z organizatorami  utrzymania dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych, prowadzenia  kontroli w budynkach  użyteczności publicznej przez Państwową Straż Pożarną – w tym zabezpieczenia i przygotowania w szczególności budynków wielkopowierzchniowych pod  kątem  wyeliminowania zagrożeń katastrofami budowlanymi.                 

Przedstawiono również informację o czasowej organizacji ruchu drogowego oraz  oznakowaniu w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.

Podsumowując posiedzenie starosta Józef Tomal podkreślił, prawidłową współpracę służb i inspekcji w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz właściwego przygotowania i funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw w okresie zimowym.