Drukuj
droga powiatowa w miejscowościach Zasań, Kornatka

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

- droga powiatowa w miejscowościach Zasań, Kornatka: oczyszczenie jezdni z namulisk 1500 m², uzupełnienie wyrw w poboczu – ok. 20m³, profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 630m, ścięcie oraz dosypanie pobocza - 730m2, naprawa przepustu ø800 dołożenie rur oraz umocnienie wlotu i wylotu narzutem kamiennym, naprawa barier – 12 m.

 

- droga powiatowa w miejscowościach Myślenice, Wiśniowa: profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 1010m, ścięcie pobocza – 1010m2, naprawa barier obustronnych na odc. ok. 30m

- droga powiatowa: ul. Wielicka w Sieprawiu: uzupełnienie tłuczniem wyrwy w poboczu – 1m³, profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 220m, ścięcie poboczy na odc. ok. 200m, wycinka                                      i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 400m²

- droga powiatowa: ul. Zdrojowa w Myślenicach: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 135m2, profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 45m, ścięcie poboczy – ok. 45m2

- droga powiatowa w miejscowości Zasań (Kamiennik): wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 2000m², profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 1170m, ścięcie poboczy – 300m2, odtworzenie rowu na odc. ok. 50m, umocnienie rowu narzutem kamiennym – 30m³

- droga powiatowa w miejscowościach Osieczany, Bulina: wymiana barier sprężystych na odcinku 94m

- droga powiatowa w miejscowościach Lipnik, Kobielnik: umocnienie rowu narzutem kamiennym – 10m³, wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 510m², profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 225m, ścięcie oraz dosypanie pobocza – 350m²

- droga powiatowa w miejscowości Pcim: oczyszczenie wlotu przepustu – 20m³, wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 300m², ścięcie pobocza  - 700m², uzupełnienie pobocza tłuczniem kamiennym – 9m³

- droga powiatowa w miejscowości Pcim Mała Sucha: usunięcie osuwiska – 10m³