Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 • 28 września 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu w trybie on-line.

 

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu
 • Przedstawienie przez Kierownika Wydziału Promocji i Funduszy Europejskich informacji nt. :
 • realizacji programu „Małe granty”,
 • realizacji rocznego programu z organizacjami pozarządowymi.
 • Informacja Geodety Powiatowego nt. scalania gruntów we wsi Krzeczów Gmina Lubień w ramach PROW 2014 – 2020.
 • Sprawy bieżące
 • 29 września 2020 r. /wtorek/ o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie on-line.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 • Sprawy bieżące.

 

                                                                                                  Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

                                                                                                                                 /.../ Danuta Dziadkowiec