Z inicjatywy starosty Józefa Tomala oraz wicestarosty Rafała Kudasa, 17. września w myślenickim starostwie zostały podpisane umowy z 14. lokalnymi przewoźnikami obsługującymi trasy komunikacyjne na terenie powiatu myślenickiego.

Celem zawartych porozumień jest informacja dla szerokiej grupy osób o działaniach Powiatu Myślenickiego, które są dedykowane bezpłatnie dla mieszkańców. Równocześnie środki finansowe przekazane przewoźnikom pomogą im w przetrwaniu trudnego dla tej branży okresu epidemii koronawirusa, a jednocześnie ulegnie poprawie i ustabilizuje się sytuacja lokalnych połączeń w Powiecie, zapobiegając wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców z odległych miejscowości.

Wartość umów zawartych przez Powiat Myślenicki z przewoźnikami to kwota 35 700 zł w samym wrześniu.

- Czas trwającej pandemii, jej negatywne skutki ekonomiczne i uwarunkowania, spadek liczby pasażerów szczególnie mocno odczuli nasi przedsiębiorcy przewozowi - operatorzy linii wewnątrzpowiatowych. Pomoc w rozwiązaniu problemów przewoźników była dla Zarządu Powiatu Myślenickiego i dla mnie bardzo ważna. Podjęliśmy to działanie w trosce o naszych mieszkańców i by wspomóc zachowanie ciągłości połączeń na trasach prowadzących do kluczowych miejscowości na terenie powiatu myślenickiego, zabezpieczając równocześnie możliwość dotarcia uczniów do szkół (o tych problemach informowali dyrektorzy szkół ponadpodstawowych) oraz by dotrzeć z informacją o ważnych działaniach Powiatu skierowanych do mieszkańców. Dotrzymaliśmy słowa! – podkreślił Józef Tomal starosta myślenicki.

- Starosta postawił przed nami trudne zadanie. I w rezultacie udało nam się znaleźć formułę która pozwala na poprawę trudnej sytuacji finansowej przewoźników i świadczenie usług transportowych dla większej liczby osób, zapobiegając ich wykluczeniu. Zastosowaliśmy formułę, polegającą na świadczeniu przez przewoźników usług informacyjno-promocyjnych, dotyczących działań samorządu powiatowego na rzecz mieszkańców. Jestem przekonany, że te umowy przyniosą obustronne korzyści – informuje wicestarosta Rafał Kudas.

Na podstawie zawartych umów lokalni przewoźnicy będą udostępniać informacje dotyczące istotnych form działalności Powiatu Myślenickiego dedykowane wszystkim mieszkańcom poprzez zamieszczenie plakatów informacyjno-promocyjnych w pojazdach przewożących osoby na powiatowych liniach komunikacyjnych na terenie powiatu myślenickiego.

Plakaty informacyjno-promocyjne zawierają bezpłatną ofertę Powiatu Myślenickiego dla mieszkańców, tj. programy profilaktyczne, nieodpłatną pomoc prawną, pomoc Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach oraz oferty wsparcia dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych.

Umowy zostały zawarte na okres do końca miesiąca września br. z możliwością ich przedłużenia.

 

Galeria: Powiat zawarł umowy z lokalnymi przewoźnikami