Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

  • Gmina Dobczyce:

- droga powiatowa ul. Stroma w Dobczycach: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 360m2, wyprofilowanie skarp i dna rowu na odc. ok.320 m, ścięcie oraz dosypanie pobocza - 520m2, uzupełnienie tłuczniem kamiennym wyrw w poboczu – ok. 3m3, oczyszczenie studzienek wpustów ulicznych – 11 szt .

-  droga powiatowa w miejscowości Stadniki: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok 105m2, profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 210m, ścięcie pobocza – 210m2.

- droga powiatowa ul. Górska w Dobczycach: oczyszczenie studzienek wpustów ulicznych – 33 szt.

- droga powiatowa ul. Nowowiejska w Dobczycach: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 480m2, profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 380m, ścięcie poboczy – ok. 380m2, naprawa wyrw w poboczu narzutem kamiennym – ok. 30m3.

 

  • Gmina Raciechowice:

- droga powiatowa w miejscowości Gruszów: profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 770m, ścięcie poboczy – 770m2.

- droga powiatowa w miejscowościach Raciechowice, Zegartowice: profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 260m, ścięcie poboczy – ok. 260m2, usunięcie naniesionego rumoszu i udrożnienie wylotu z przepustu – ok. 10m3.

 

  • Gmina Myślenice:

- droga powiatowa w miejscowości Osieczany: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 210m2, profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 75m, ścięcie poboczy – ok. 75m2.

- droga powiatowa w miejscowości Zasań (pod Kamiennik): oczyszczenie jezdni z namulisk – 1200m2, wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 150m2, ścinanie i korytowanie poboczy – 1200m2, uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym i tzw. frezką – 180m3, profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 125m.

- droga powiatowa w miejscowości Zasań: profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 140m.

- droga powiatowa w miejscowości Trzemeśnia (Radlanki): oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu, udrożnienie oraz wymiana fragmentu przepustu ø400.

  • Gmina Myślenice / Gmina Wiśniowa:

- droga powiatowa nr K1928 miejscowość Zasań, Lipnik: wycinka zakrzaczeń o pow. ok. 120m2

  • Gmina Wiśniowa:

 

- droga powiatowa w miejscowościach Lipnik, Kobielnik: profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 50m, ścięcie poboczy – ok. 50m2

- droga powiatowa w miejscowości Glichów: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 180m2, profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 200m, ścięcie poboczy – ok. 200m2.

 

Galeria: Prace w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych