W Starostwie Powiatowym w Myślenicach, odbyło się kolejne spotkanie Starosty Powiatu Myślenickiego Józefa Tomala oraz Wicestarosty Rafała Kudasa, z dyrektorami szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki. Tematem spotkania było przygotowanie jednostek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w czasie pandemii COVID -19.

Dyrektorzy poinformowali, że szkoły są w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana. W razie jakiegokolwiek zagrożenia epidemicznego będą natychmiast podejmowane odpowiednie działania.

Naukę rozpoczynamy w sposób tradycyjny. Szkoły i placówki wyposażone są w niezbędne środki dezynfekcyjne oraz spełniają wszystkie wymogi sanitarne do przyjęcia uczniów od 01 września 2020 r.  - mówi starosta Józef Tomal. Jesteśmy też po rozmowach z lokalnymi przewoźnikami, którzy będą obsługiwać swoje linie według rozkładu dostosowanego do zajęć w szkołach. – dodaje.

Wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników jednostek oświatowych zostały wdrożone  – informuje wicestarosta Rafał Kudas. Podjęliśmy decyzje, że wygospodarujemy dodatkowe środki finansowe na zakup m.in. dodatkowych laptopów oraz ozonatorów, które przekazane zostaną do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki – dodaje.