Powiat Myślenicki - PracoDawca Zdrowia

Dziś odwiedziła nas ekipa Telewizji Kraków, aby zrealizować dla Programu ONKOCZUJNI odcinek poświęcony programom profilaktycznym, kampaniom społecznym na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, a w szczególności nowotworowym oraz akcji ułatwiania pracownikom dostępu do badań lekarskich, prowadzonym przez Powiat Myślenicki. Za te działania nasz Powiat otrzymał w ub.r. honorowy certyfikat „PracoDawca Zdrowia” przyznany na 3 lata.

 

- To ogromny zaszczyt dla mnie i dla pracowników Starostwa. Certyfikat „PracoDawcy Zdrowia” jest efektem naszej wspólnej pracy i wyznaczeniem standardów zatrudnienia powiązanego z troską o zdrowie. – podkreśla starosta Józef Tomal.

- To wyróżnienie pozwala zbudować markę firmy, która dba o zatrudnione w niej osoby poprzez profilaktykę, promocję zdrowego i racjonalnego stylu życia oraz mobilizuje do dalszych działań na rzecz zdrowia pracowników – dodaje wicestarosta Rafał Kudas

Program medyczny Onkoczujni poświęcony jest tematyce profilaktyki chorób cywilizacyjnych, szczególnie w zakresie nowotworów. Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć i do tego właśnie program ma przekonać widzów. Działania naszego samorządu idealnie wpisują się ten cel.

Realizujemy różne programy: dla dorosłych są to: profilaktyka raka płuc, cukrzycy, chorób układu krążenia, a dla dzieci: profilaktyka sepsy, próchnicy i pierwszej pomocy.

Następny w kolejności do wdrożenia to oparty na promocji zdrowego stylu życia program walki z nadwagą.

- Pracownicy naszego Wydziału zachęcają wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Myślenicach do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów i innych chorób cywilizacyjnych w ramach oferowanych mieszkańcom powiatu programów. Mamy także wyposażenie, które pozwala w urzędzie realizować proste, ale bardzo potrzebne i efektywne działania związane ze zdrowiem. Są więc glukometry do pomiaru poziomu cukru we krwi, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego, waga do pomiaru BMI, fantomy do samobadania piersi i pierwszej pomocy, a nawet smokolizer do pomiaru zawartości  tlenku węgla w wydychanym powietrzu. - podkreśla Małgorzata Bajer kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia, autorka i pomysłodawczyni większości projektów.

Na zdjęciach prezentujemy dzisiejsze nagrania do programu, jak również badania wykonywane wśród pracowników urzędu, m.in. podczas imprezy plenerowej w ub.r. z okazji 20lecia naszego samorządu.