Regularnie dbamy o bieżące utrzymanie dróg powiatowych - podkreśla starosta Józef Tomal
Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące prace:

w Gmina Raciechowice
- droga powiatowa w miejscowości
Sawa i Kawec: wycinka zakrzaczeń na odc. ok. 150m, wyprofilowanie skarp i dna rowu wraz ze ścięciem pobocza na odc. ok. 950m,

- droga powiatowa w miejscowości Zegartowice k/mostu: wycinka zakrzaczeń obustronnych, ścięcie pobocza lewostronnego na odc. ok.250m i ok. 50m prawostronnego, oczyszczenie skarp i stożków mostu, uzupełnienie wyrwy w poboczu,

- droga powiatowa w miejscowości Dąbie: usunięcie osuwającej się skarpy, wycinka zakrzaczeń, wyprofilowanie skarp i dna rowu wraz ze ścięciem pobocza na odc. ok. 300m,

- droga powiatowa w miejscowości Krzesławice: naprawa uszkodzonego przepustu fi 60, wyprofilowanie skarp i dna rowu wraz ze ścięciem pobocza na odc. ponad 300m, wycinka zakrzaczeń;

w Gmina i Miasto Dobczyce
- droga powiatowa
ul. Garncarska w Dobczycach: wycinka zakrzaczeń na odc. o dł. ok. 650m, oczyszczenie jezdni i chodnika z namuliska, wyczyszczenie i wyprofilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 1km wraz ze ścięciem poboczy;

- droga powiatowa ul. Skrzynecka w Dobczycach: wycinka zakrzaczeń, wyprofilowanie skarp i dna rowu wraz ze ścięciem pobocza na odc. ok. 200m;

w Gmina Pcim
- droga powiatowa w miejscowości
Pcim: uzupełnienie poboczy frezką, naprawa wyrw w poboczu tłuczniem, wyprofilowanie skarp i dna rowu wraz ze ścięciem pobocza na odc. ok. 300m, naprawa wlotu i wylotu przepustu tłuczniem i narzutem kamiennym, naprawa osuniętych skarp;

w Gmina Wiśniowa
- droga powiatowa w miejscowości:
Węglówka: naprawa przepustu wraz z oczyszczeniem wlotów, wyprofilowanie skarp i dna rowu wraz ze ścięciem pobocza.

Na zdjęciach prezentujemy: miejscowości Sawa, Kawec, Krzesławice, Zegartowice, ul. Garncarska i Skrzynecka w Dobczycach.