Podczas XXV sesji Rady Powiatu w formie on line pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, radni podjęli istotne uchwały, dotyczące edukacji, bezpieczeństwa, polityki zdrowotnej oraz infrastruktury drogowej w naszym powiecie.

 

Radni wyrazili wolę podjęcia działań, które przyczynią się
do przeprowadzenia w latach 2021-2022 modernizacji i przebudowy Oddziału Wewnętrznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną i Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej oraz niezbędnego wyposażenia.

- To uchwała intencyjna. Konieczność przebudowy i modernizacji Oddziału Wewnętrznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną i Oddziału Neurologii SPZOZ w Myślenicach podyktowana jest potrzebą dostosowania tych oddziałów do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz licznych decyzji wydanych przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - podkreślił podczas sesji starosta Józef Tomal.

Dyrektor Szpitala Adam Styczeń oszacował, że koszt tych inwestycji wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej na te dwa oddziały może wynieść około 10 milionów złotych.

 

Radni podjęli również uchwałę, wskazując zadania drogowe do dofinansowania w ramach naboru wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych. Chodzi zarówno o nabór uzupełniający, w ramach którego Powiat planuje złożyć wniosek o przebudowę dróg powiatowych w Sieprawiu oraz w Krzyszkowicach oraz o nabór na rok 2021, w ramach którego planowane do realizacji będą dwa zadania: przebudowa drogi powiatowej w Brzezowej, w Myślenicach oraz mostów w miejscowościach Polanka, Zawada, Krzyszkowice.

 

- Mimo epidemii także w tym roku przeznaczymy środki z budżetu Powiatu na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu. Otrzyma je 13 jednostek: OSP Myślenice-Zarabie, OSP Osieczany, Rudnik, Droginia, Stróża, Tenczyn, Bogdanówka, Zakliczyn, Skrzynka, Brzączowice, Kobielnik, Krzesławice, Krzyszkowice, łącznie 78 000 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste strażaków i sprzęt ratowniczo-gaśniczy – skomentował wicestarosta Rafał Kudas.

 

Podczas sesji radni podjęli także uchwały w sprawie:

 

  • ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ w Myślenicach;

  • zmiany w regulaminie przyznawania nagród starosty dla wyróżniających się uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki;

  • zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020.

 

Oprac. WSPiFE