ZAWIADOMIENIE

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJĘ,  ŻE  W  DNIU  17 SIERPNIA  2020  ROKU   /PONIEDZIAŁEK/  O GODZ. 11.00 ODBĘDZIE SIĘ XXV SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO  W FORMIE ON-LINE.

PORZĄDEK   OBRAD   XXV  SESJI

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Powiatu.
  • Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu garaży i dzierżawy powierzchni będących w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 186).
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali na cele mieszkaniowe (druk nr 187).
  • Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ w Myślenicach (druk nr 188).
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XI/93/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 08 września 2011 r. w spawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty dla wyróżniających się uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki (druk nr 189).
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020 Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. (druk nr 190).
  • Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
  • Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
  • Wolne wnioski i oświadczenia.
  • Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
  • Zakończenie obrad XXV sesji.

 

               PRZEWODNICZĄCY  RADY

                          /-/  TADEUSZ  ŻABA