Placówka Terenowa KRUS Myślenice zaprasza rolników do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Konkurs trwa do 15.09.2020 r.

Szczegółowe informacje i Regulamin Kontrkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl   

załącznik do pobrania: informacje o konkursie