Drukuj

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji - nowy termin nadsyłania prac

Ministerstwo Sprawiedliwości - aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji - zorganizowało, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Termin nadsyłania prac w konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji został przedłużony do 6 września 2020 r.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem konkursowym dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-dla-mlodziezy-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji--nowy-termin-nadsylania-prac

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości