Drukuj
Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :
 • 27 lipca 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu w trybie on-line.

Porządek posiedzenia:
 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu.

 3. Informacja Geologa Powiatowego nt.

 • zmian w rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie informacji dot. ruchów masowych ziemi,

 • zmian w decyzjach gospodarowania odpadami,

 • nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

 1. Informacja pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska nt. :

 • realizacji projektu „Life Ekomalopolska” w zakresie zapobiegania zmianom klimatu,

 • działalności spółek wodnych,

 1. Sprawy bieżące.

 • 28 lipca 2020 roku /wtorek/ o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w trybie on-line.

Porządek posiedzenia:
 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu.

 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.

 4. Sprawy bieżące.

 • 28 lipca 2020 roku /wtorek/ o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w trybie on-line.

Porządek posiedzenia:
 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu.

 3. Przedstawienie informacji nt. naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 4. Informacja nt. przebiegu egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych w szkołach ponadpodstawowych.

 5. Sprawy bieżące.

 • 29 lipca 2020 r. /środa/ o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w trybie on-line.

Porządek posiedzenia:
 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu.

 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.

 4. Sprawy bieżące

 
 
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
/.../ Danuta Dziadkowiec