Drukuj

Od 15 czerwca do 16 października młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z Małopolski realizują projekty wpierające rozwój organizacji lub aktywizację lokalnych społeczności. Działania te są możliwe dzięki wsparciu programu grantowego FIO Małopolska Lokalnie. Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu otrzymało 79 projektów z całej Małopolski. Łączna kwota dotacji to blisko 380 000 zł. Konkurs prowadzony był równolegle w dwóch subregionach, koordynowanych przez dwie organizacje.

 

Organizacje-operatorzy: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki) oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze (Miasto Tarnów, powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki).

FIO Małopolska Lokalnie od roku 2014 wspiera młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe poprzez konkurs grantowy na mikrodotacje do 5 000 zł. Środki na realizację projektów FIO Małopolska Lokalnie w roku 2020 pochodzą z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych, a także ze środków Miasta Krakowa, Powiatu Oświęcimskiego, Powiatu Krakowskiego i Powiatu Myślenickiego. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

 

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z oferty, przygotowanej w ramach projektów dofinansowanych z FIO Małopolska Lokalnie przez cztery organizacje pozarządowe z terenu powiatu myślenickiego.

 

Szczegóły i zapisy na https://www.facebook.com/DylematyKlubMamyiTaty/

TR – turystyczna rekreacyjna - krótka trasa (do 3 km), mało wymagająca fizycznie, mapa z niewielkimi przekształceniami, zalecana dla osób startujących po raz pierwszy, rodzin, dzieci, seniorów

TO – turystyczna otwarta – trasa o średniej długości (do 5 km), mapy z niewielkimi przekształceniami, zalecana dla osób z doświadczeniem w podobnych formach (marsze na orientacje, rajdy przygodowe, turystyka z tradycyjną mapą) lub lubiących wyzwania, młodzieży i dorosłych

BR – biegowa rekreacyjna – krótka trasa (do 3 km), mapa bez przekształceń, dla każdego

BO – biegowa otwarta – dłuższa trasa (do 5 km), mapa bez przekształceń, dla osób sprawnych fizycznie

Zapisy: https://bit.ly/Zapisy-formularz

Regulamin: https://bit.ly/regulamin-imprezy

Polecamy profil: https://www.facebook.com/orienteering.klub/

 

Już niebawem szczegóły na: https://www.facebook.com/naszazasan/

 

Operatorzy FIO Małopolska Lokalnie przygotowali dla naszych lokalnych społeczników nie tylko konkurs grantowy – chętni Małopolanie mogą korzystać ze spotkań sieciujących oraz webinarów.

Zapraszamy do śledzenia strony www.malopolskalokalnie.pl oraz fanpage’a na Facebooku https://www.facebook.com/malopolskalokalnie/, bo już 23.07. zapraszamy na kolejny webinar pt: „Skąd brać fundusze na finansowanie inicjatyw społecznych?”

 

Załączniki - projekty dofinansowane z programu FIO Małopolska Lokalnie:

 

Stowarzyszenie Klub Dylematy Mamy i Taty z Myślenic - Projekt "Kobieta – Matka - Zmiana"

Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu - Projekt „MINO, myślenicka impreza na orientację”

Webinar pt: „Skąd brać fundusze na finansowanie inicjatyw społecznych?”