Drukuj

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów umożliwiliśmy transakcje bezgotówkowe za usług realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, przy ul. Słowackiego 36 .

Można zapłacić kartą za:

 

➡ Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego

➡ Mapa zasadnicza

➡ Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych

➡ Standardowe opracowania kartograficzne,

➡Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)

➡ Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

➡ Baza danych obiektów topograficznych

➡ Rejestr cen i wartości nieruchomości

➡ Baza danych ewidencji gruntów i budynków

➡ Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB

➡Udostępnianie innych materiałów zasobu oraz za uwierzytelnianie i udostępnianie do wglądu dokumentów oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.