Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinom zastępczym,

osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych -

raz w roku na dziecko/dzieci pozostające pod ich opieką przysługuje świadczenie „ Dobry Start” w kwocie 300 zł.

Więcej informacji w załącznikach:

Informacja o programie 300+

Wniosek 300+

Wniosek 300 + usamodzielnieni