Przebudowano odcinek drogi powiatowej Siepraw - Łyczanka - Świątniki Górne w miejscowości Siepraw, o długości ok. 985 mb. Zakres prac drogowych objął przebudowę nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniami, wybudowano peron przystankowy, pobocza przebudowano na chodnik z kostki betonowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem, zamontowane zostały bariery energochłonne, wykonane zostało oznakowanie poziome.

 

Koszt inwestycji to blisko 1 340 tys. zł z czego 60% to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 40% to środki Powiatu Myślenickiego, a w nich 200 tys. zł z gminy Siepraw w ramach programu Inicjatyw Samorządowych. 

Dodatkowo ze środków Powiatu Myślenickiego wykonano nową nawierzchnię jezdni na docinku ok. 0,3 km od przebudowanego odcinka do granicy powiatu.

 Galeria: Zakończono przebudowę drogi powiatowej w Sieprawiu