powołanie powiatowej Rady Społecznej od.osób niepełnosprawnych  (1)

Starosta Myślenicki Józef Tomal powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Myślenicach piątej kadencji na lata 2020-2023. Pierwsze posiedzenie Społecznej Rady zostało zwołane przez Starostę w dniu 28 lutego br. Podczas spotkania członkowie Rady otrzymali stosowne akty powołania. W skład Społecznej Rady przy Staroście zostali powołani:

Pani Elżbieta Kudłacz    - przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „KRZCZONÓW” w Krzczonowie,

Pani Katarzyna Maślak- przedstawicielka Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice,

Pani Magdalena Szymska - przedstawicielka Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "KOLONIA" w Harbutowicach,

Pan Marcin Jamróz - przedstawiciel Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Myślenicach,

Pan Rafał Kudas – Wicestarosta, jako przedstawiciel Powiatu Myślenickiego.

W spotkaniu uczestniczył również gościnnie Pan Tomasz Suś – Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, jako członek poprzedniej kadencji Społecznej Rady oraz Pan Piotr Gofroń – Dyrektor PCPR
w Myślenicach.

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Myślenicach wyłonili spośród siebie prezydium w składzie: Pan Marcin Jamróz – przewodniczący, Pani Magdalena Szymska – wiceprzewodniczący, Pani Katarzyna Maślak – sekretarz.

Podczas spotkania Starosta Myślenicki złożył podziękowania członkom Społecznej Rady poprzedniej kadencji. Omawiano również bieżące zagadnienia dotyczące problematyki niepełnosprawności w powiecie myślenickim, w tym planowanych powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz realizacji bieżących zadań przez PCPR w Myślenicach.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Oprac.PCPR