Pracownicy DPS po szkoleniu

W ostatnich dniach odbyło się szkolenie dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach, które prowadziła p. Paulina Grabowska funkcjonariusz służby więziennej za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Tematem szkolenia były: prawa mieszkańca, kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcem z uwzględnieniem problematyki zawartej w raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.