Ćwiczenia w Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach

W dniach 22-24 października br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach przeprowadzała pozorowane działania ratowniczo-gaśnicze oraz ćwiczenia na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach

Ćwiczenia miały na celu zapoznanie funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Myślenicach oraz OSP z terenu Gminy Sułkowice z możliwościami i warunkami prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Dyrektor Kazimierz Zachwieja zapoznał funkcjonariuszy z pomieszczeniami oraz całym terenem przyległym do budynku DPS i WTZ. "Bezpieczeństwo mieszkańców DPS oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej jest dla mnie najważniejsze, a podobne ćwiczenia to jedyna okazja do zaznajomienia się ze szczegółami budynku i poznania jego specyfiki - podkreśla dyrektor placówki.

Dziękujemy Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach Sławomirowi Kagankowi, jego pracownikom oraz strażakom z Gminy Sułkowice za duże zaangażowanie i profesjonalizm w podejmowanych działaniach na bezpieczeństwa naszego Domu.

Oprac. DPS Harbutowice