POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W WIELORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKANIOWYCH

Szanowni Państwo,

Informujemy, że PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.
Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – link do strony: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - fundusze i programy

W załączeniu ulotka informacyjna: Ulotka informacyjna

Szczegóły dotyczące ww. programu (zasady, druki wniosków) znajdziecie Państwo po linkiem: Nowości w programie wyrównywania różnic