Organizacje pozarządowe

Województwo Małopolskie realizuje badanie ankietowe z zakresu prowadzonej działalności organizacji pozarządowych współpracujących z Polakami i Polonią za granicą oraz ich oczekiwań.

Głównym celem przeprowadzanego badania jest aktualizacja wiedzy na powyższe tematy w kontekście małopolskich organizacji lub organizacji działających na terenie województwa małopolskiego. Powyższe informacje posłużą do kształtowania polityki Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 25 lutego 2019 r.