Ogłoszenia

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniach do 29 października do 04 listopada 2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 

 

Celem konsultacji będzie poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Państwa organizacji oraz wypracowanie wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2022.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 na Formularzu Konsultacji stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1026/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu.

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

 

Komunikat o konsultacjach oraz projekt Programu zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach www.myslenicki.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 - na okres 7 dni.

 

Do pobrania:

 

Uchwała Nr 1026/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 października 2021 r. (pdf)

Projekt Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (pdf)

Formularz konsultacji (doc)

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Myślenicki tj. prowadzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2024 r.

 

Do pobrania:

Treść uchwały, załączniki

Otwarty konkurs ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Myślenicki, pod nazwą „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach, w okresie od 01 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r." oraz określenia szczegółowych kryteriów oceny złożonych ofert, a także ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej.

 

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego:

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 47) w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku, Starosta Myślenicki przeprowadza na terenie powiatu myślenickiego kwalifikację wojskową od dnia 12.10.2021 roku do dnia 18.11.2021 roku

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2021 ROKU

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadza badanie satysfakcji użytkowników serwisu/portalu powstałego w ramach projektu E-uslugi w informacji przestrzennej Powiatu Myslenickiego, w związku z czym prosimy o uzupełnienie poniższej, anonimowej ankiety:
 
Dziękujemy za udział w badaniu.