Ogłoszenia

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Myślenicki tj. prowadzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2024 r.

 

Do pobrania:

Treść uchwały, załączniki

Otwarty konkurs ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Myślenicki, pod nazwą „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach, w okresie od 01 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r." oraz określenia szczegółowych kryteriów oceny złożonych ofert, a także ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej.

 

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego:

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 47) w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku, Starosta Myślenicki przeprowadza na terenie powiatu myślenickiego kwalifikację wojskową od dnia 12.10.2021 roku do dnia 18.11.2021 roku

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2021 ROKU

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadza badanie satysfakcji użytkowników serwisu/portalu powstałego w ramach projektu E-uslugi w informacji przestrzennej Powiatu Myslenickiego, w związku z czym prosimy o uzupełnienie poniższej, anonimowej ankiety:
 
Dziękujemy za udział w badaniu.

Zarząd Powiatu Myślenickiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2021 r.

Załączniki :

1.Uchwała Zarządu Powiatu nr 901/2021 z dnia 08.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2021 r. wraz z regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

2.Opinia AOTMiT

3.Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ofert- wersja WORD.

4.Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki  zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027

5.Uchwała Zarządu Powiatu nr 902/2021 z dnia 08.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  w konkursie na wybór realizatora/realizatorów zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2021 r. wraz z regulaminem konkursu oraz załącznikami.

Uchwała Zarządu Powiatu nr  938/2021 z dnia 04.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu  ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2021 r.