Ogłoszenia

Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myślenicach informuję, że w dniach 24.02.2020r. (poniedziałek) i 28.02.2020r. (piątek) strony będą przyjmowane:

poniedziałek od godziny 7:30 -16:00

piątek od godziny 7:30 - 15:00


Zmiana czasu pracy na podstawie § 18 pkt 2 Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Myślenicach z dnia 18 listopada 2019r

Dom Pomocy Społecznej  im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach - Warsztaty Terapii  Zajęciowej pilnie poszukują pracownika na stanowisko PSYCHOLOGA