Ogłoszenia

Zarząd Powiatu Myślenickiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2021 r.

Załączniki :

1.Uchwała Zarządu Powiatu nr 901/2021 z dnia 08.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2021 r. wraz z regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

2.Opinia AOTMiT

3.Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ofert- wersja WORD.

4.Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki  zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027

5.Uchwała Zarządu Powiatu nr 902/2021 z dnia 08.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  w konkursie na wybór realizatora/realizatorów zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2021 r. wraz z regulaminem konkursu oraz załącznikami.

Uchwała Zarządu Powiatu nr  938/2021 z dnia 04.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu  ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2021 r.

Powiat Tczewski ogłasza przetarg na zbycie zbędnego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tczewskiego, który przed likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84 C pozostawał w jego zarządzie. Komisja przetargowa upublicznia ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych znajdujących się w byłej siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84 C. Do ogłoszenia dołączono wzór formularza ofertowego.

 

W dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21 o zasięgu krajowym z wykorzystaniem systemów alarmowania wojsk i ludności cywilnej. W ramach ćwiczenia w dniu 20 maja 2021 r. w godz. od 8.00 do 11.00 planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza.

ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Od 01.05.2021 r. Apteka Niebieska zlokalizowana przy ul. Żwirki i Wigury 15a w Myślenicach zaprzestaje pełnienia dyżurów całodobowych (nocnych i dni wolne od pracy) na terenie powiatu myślenickiego.

Od początku maja dyżury będą pełnić zgodnie z ustalonym harmonogramem apteki z terenu miasta Myślenice (11 aptek). Tak więc osoby chcące zrealizować receptę w porze nocnej tj. od godz. 2100-800 rano będą musiały udać się do apteki pełniącej dyżur w danym tygodniu.

Informacje dotyczące dyżurów nocnych znajdą Państwo w każdej aptece oraz na stronie www. powiatu wraz z rozkładem godzinowym pracy myślenickich aptek: Harmonogram nocnych dyżurów aptek

Uchwała nr 792/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 marca 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Powiat Myślenicki, pod nazwą "Prowadzenie w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2024r. w lokalu Podmiotu, całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków" oraz określenia szczegółowych kryteriów oceny złożonych ofert, a także ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej.

 

Uchwała nr 821/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie sprostowania błędów w załączniku nr 4 do Uchwały nr 792/2021:

 

Uchwała nr 821/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie sprostowania błędów w załączniku nr 4 do Uchwały nr 792/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Powiat Myślenicki, pod nazwą "Prowadzenie w okresie od 01.07.2021 do 31.12.2024 r. w lokalu Podmiotu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków" oraz określenia szczegółowych kryteriów oceny złożonych ofert, ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej.