Drukuj

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.05.2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, dla inwestora P4 Sp.z o.o., 02-677 Warszawa, ul.Taśmowa 7.