Drukuj
Starosta Myślenicki ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa