Drukuj
Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2020-02-04 została wydana decyzja o pozwoleniu na przebudowę mostu o nr JNI 01016695 w ciągu drogi powiatowej nr K1685 relacji Pcim-Tokarnia-Jordanów, dla inwestora: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH.