Podajemy do wiadomości publicznej iż Starostwo Powiatowe w Myślenicach, na wniosek likwidatora, prowadzi działania zmierzające do wykreślenia TKKF Pcim, 32-432 Pcim 920, z ewidencji prowadzonej przez Starostę Myślenickiego.