Otrzymaliśmy oficjalną informację z NFZ w Krakowie w sprawie czasowo zamkniętego Punktu Ewidencyjnego w Myślenicach. Planowane jego ponowne otwarcie przewidziano na dzień 06.05.2019r. (przyczyny kadrowe). Równocześnie NFZ informuje o zmianach legislacyjnych, które doprowadzą w przyszłości do likwidacji Punktów Ewidencyjnych, gdyż weryfikacja wniosków i ich potwierdzanie będzie odbywało się za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informacyjnych na etapie realizacji zaopatrzenia.

 

Do czasu ponownego otwarcia Punktu Ewidencyjnego w Myślenicach NFZ zachęca do korzystania z punktów zlokalizowanych w Krakowie:

- przy ul. Teligi 8

- ul. Batorego 24

- Alei Pokoju 4

- ul. Rusznikarskiej 24

Pacjentów, którzy mają problem z bezpośrednim zgłoszeniem się do jednego z ww. miejsc informujemy o możliwości wysłania zlecenia do siedziby MOW NFZ na adres korespondencyjny:

MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, 31-056 Kraków. Wszystkie zlecenia, które są przesłane do MOW NFZ w Krakowie są odsyłane na adres wskazany przez Świadczeniobiorców w możliwie najszybszym terminie - w praktyce w przeciągu ok. 3 dni.

Na podstawie komunikatu MOW NFZ

WPiOZ