Realizując obowiązek wynikający z § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247 t.j. z późn. zm.) Wydział Geodezji  Starostwa Powiatowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że z dniem 27.11.2023 r. na obszarze Powiatu Myślenickiego  zostanie wdrożony geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

W dniach 24.11-26.11.2023 r. nastąpi przeliczenie układu wysokościowego w przestrzennych bazach danych BDOT500 i GESUT do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz aktualizacja bazy danych osnów szczegółowych.

Od dnia 27.11.2023 r. należy przekazywać wyniki prac geodezyjnych w obowiązującym układzie wysokościowym: PL-EVRF2007-NH.

Dla operatów nie przekazanych do tut. PODGiK do 23.11.2023 r., konieczne będzie pobranie nowych plików danych do aktualizacji baz ( pliki będzie można pobierać od dnia 27-11-2023). Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.

Należy zwrócić uwagę, aby mapy wynikowe od dnia 27.11.2023 r. wykonywane były w układzie PL-EVRF2007-NH i zawierały nazwę nowego układu wysokościowego.

Przy pomiarach wykonywanych metodami obserwacji satelitarnych należy w odbiornikach GPS uwzględnić nowy układ wysokościowy.