W związku z koniecznością konwersji obiektów w całej bazie danych do obecnie obowiązującego modelu i zmiany wersji oprogramowania do prowadzenia PODGiK - TurboEWID na wer.10,  nastąpią utrudnienia w korzystaniu z powiatowych baz danych. Planowane zakończenie procesu przewidywane jest na 6-11-2023 .

Operaty wraz z plikiem do modyfikacji będą przyjmowane wg. obecnego schematu do dnia  20-10-2023.

 Pliki do modyfikacji będą wydawane do dnia 13-10-2023  do godz 14:00

            Od dnia 23-10-2023 do dnia  3-11-2023 nastąpi przerwa w działaniu systemu WebEWID.

            Od dnia 6-11-2023  zacznie obowiązywać nowa wersja oprogramowania TurboEWID10.

            Wykonawcy prac posiadający oprogramowanie TurboMAP  proszeni są o zaktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji. Jednocześnie informujemy, że na Portalu Geodety będzie dostępna darmowa wersja programu  InterMap.

           

Przypominamy o konieczności każdorazowego pobierania pliku bazy FDB dla wykonawcy z lokalizacji, dla której wykonywana jest praca.

Pliki do modyfikacji baz wydane w starszej wersji nie będą odczytywane przez oprogramowanie  ośrodkowe, należy ponownie pobrać nowe pliki do modyfikacji (dotyczy wszystkich wykonawców).