Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniach do 28 października do 03 listopada 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

 

Celem konsultacji będzie poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Państwa organizacji oraz wypracowanie wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2023.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 na Formularzu Konsultacji stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1478/2022 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu.

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

Komunikat o konsultacjach oraz projekt Programu zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach www.myslenicki.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 2A - na okres 7 dni.

 

Do pobrania: