Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Myślenicki tj. prowadzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2024 r.

 

Do pobrania:

Treść uchwały, załączniki