Zarząd Powiatu Myślenickiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2021 r.

Załączniki :

1.Uchwała Zarządu Powiatu nr 901/2021 z dnia 08.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2021 r. wraz z regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

2.Opinia AOTMiT

3.Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ofert- wersja WORD.

4.Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki  zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027

5.Uchwała Zarządu Powiatu nr 902/2021 z dnia 08.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  w konkursie na wybór realizatora/realizatorów zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2021 r. wraz z regulaminem konkursu oraz załącznikami.

Uchwała Zarządu Powiatu nr  938/2021 z dnia 04.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu  ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2021 r.