Drukuj
Uchwała Nr 855 /2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie : wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Powiat Myślenicki, pod nazwą „Prowadzenia w okresie od 01.10.2021r. do 31.12.2024r. całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w Lubniu”.