Uchwała nr 792/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 marca 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Powiat Myślenicki, pod nazwą "Prowadzenie w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2024r. w lokalu Podmiotu, całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków" oraz określenia szczegółowych kryteriów oceny złożonych ofert, a także ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej.

 

Uchwała nr 821/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie sprostowania błędów w załączniku nr 4 do Uchwały nr 792/2021:

 

Uchwała nr 821/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 kwietnia 2021 w sprawie sprostowania błędów w załączniku nr 4 do Uchwały nr 792/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Powiat Myślenicki, pod nazwą "Prowadzenie w okresie od 01.07.2021 do 31.12.2024 r. w lokalu Podmiotu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków" oraz określenia szczegółowych kryteriów oceny złożonych ofert, ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej.