Komunikat nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Starosta Myślenicki, informuję że w dniach: 24 grudnia br. (Wigilia) oraz 31 grudnia br. (Sylwester) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego godziny udzielania  porad prawnych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość ulegną zmianie

Treść Ogłoszenia - plik do pobrania