Plakat VII Powiatowy Konkurs Plastycznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z powiatu myślenickiego do udziału w VII Powiatowym Konkursie Plastycznym: "FOLKLOR W DUSZY GRA" – Bukiety kwiatów inspirowane wzorami ludowymi.

Celem konkursu jest wzbudzanie zainteresowania polskim folklorem, wzorami, motywami oraz strojami ludowymi poprzez ukazanie ich piękna za pośrednictwem sztuk plastycznych, ukazanie piękna i bogactwa stylizowanych bukietów kwiatów, rozwijanie kreatywności, ekspresji oraz wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i uczestników warsztatów terapii zajęciowej, prezentacja artystycznej twórczości dzieci, młodzieży oraz uczestników WTZ.
Prace konkursowe, w formacie A4, opatrzone metryczką, wykonane techniką malarską lub techniką kolażu. wraz z wypełnionym zgłoszeniem do konkursu należy przesłać do 15 maja 2020 roku na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
ul. Szkolna 43
32-410 Dobczyce
z dopiskiem: "FOLKLOR W DUSZY GRA"

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, oświadczenia oraz metryczki dostępne są na stronie internetowej:
www. mgokis.dobczyce.pl