Edukacja

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny

Powiat Myślenicki otrzymał dofinansowanie w formie grantu w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskiej dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym  Działanie 15.2. REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem zadania grantowego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach.

Zadanie grantowe obejmuje:

  • zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć sportowych z siatkówki (komplet strojów sportowych wraz z obuwiem, piłki do siatkówki, siatka do siatkówki),
  • grupowe zajęcia sportowe z siatkówki,
  • zadania związane z turystyką krajową (wycieczki) promujące walory Małopolski: wycieczka do Krakowa oraz wycieczka do Zakopanego (Tatry).

Celem zadania grantowego jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz placówki oświaty, kształcące ogólnie lub/i zawodowo (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

Realizacja grantu przyczyni się m.in. do integracji uczniów z Polski i Ukrainy, wzmocnienia relacji między nimi, poprawy ich sprawności i kondycji psychofizycznej, ucierpiałej wskutek wojny na Ukrainie oraz pandemii. Zadanie promuje aktywny i zdrowy tryb życia oraz alternatywne sposobu spędzania wolnego czasu bez telefonu, komputera i telewizora.

 

Wartość przyznanego grantu wynosi 33 026,38 zł.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II Realizacja Wsparcia Szkół i Placówek Oświatowych

Powiat Myślenicki otrzymał dofinansowanie w formie grantu w ramach Projektu pn „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II Realizacja Wsparcia Szkół i Placówek Oświatowych”, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6  Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem zadania grantowego jest Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.

Zadanie grantowe obejmuje:

przekazanie wiedzy, w formie wyjazdowej, mającej na celu usamodzielnienie w działaniach z zakresu pierwszej pomocy kwalifikowanej z elementami ratownictwa, pola walki oraz umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach:

- higiena psychiczna ratownika

- nabycie umiejętności współpracy w działanie w grupie

- odporność na stres związany z działaniami ratowniczymi

- skutki PTSD

- pierwsza pomoc dla ofiar traumy                    

- testy KPP w aplikacji telefonicznej

- utrwalanie wiedzy z zakresu teorii w testach KPP

Oraz zakup środków zużywalnych, niezbędnych do realizacji powyższych zadań z zakresu pierwszej pomocy kwalifikowanej oraz ćwiczeń ratowniczych.

 

Wartość przyznanego grantu wynosi 40 000 zł.

Okres realizacji zadania grantowego: od 28.12.2022 do 30.06.2023 r.

Kontakt z Grantobiorcą:

Powiat Myślenicki
32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5
Jan Stankiewicz – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
www.myslenicki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel.: 12 37 27 657

Kontakt z Realizatorem:

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a
https://dobczyce.edu.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 12 271 01 85

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II Realizacja Wsparcia Szkół i Placówek Oświatowych

Powiat Myślenicki otrzymał dofinansowanie w formie grantu w ramach Projektu pn „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II Realizacja Wsparcia Szkół i Placówek Oświatowych”, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6  Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Realizatorem zadania grantowego są:

  • Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach,
  • Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.

Zadanie grantowe obejmuje:

zakup narzędzi (sprzętu, oprogramowania, pomocy dydaktycznych) do nauki zdalnej:

- komputery stacjonarne

- tablety graficzne

- laptopy

- monitory interaktywne

- oprogramowanie            

Powyższe działania maja na celu wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie ogólne, poprzez ich wyposażenie w narzędzia do nauki zdalnej.

Wartość przyznanego grantu wynosi 75 000 zł – po 25 000 zł dla każdej ze szkół będącej realizatorem zadania grantowego.

Okres realizacji zadania grantowego: od 28.02.2023 do 31.08.2023 r.

Kontakt z Grantobiorcą:

Powiat Myślenicki
32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5
Jan Stankiewicz – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
www.myslenicki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel.: 12 37 27 657

Kontakt z Realizatorem:

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a
https://dobczyce.edu.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 271 01 85

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

32-400 Myślenice, ul Jagiellońska 8

https://almalo.edu.pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 14 274 00 70

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

32-400 Myślenice, ul. 3 Maja 97 b

https://www.sredniawski.pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 12 272 01 18

Termin naborów na rok szkolny 2023/2024

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2023/2024

 

DRODZY ABSOLWENCI KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

 

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania rekrutacji do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących „Vedukacja – Nabór Szkoły podstawowe” firmy VULCAN. System będzie dostępny na stronie internetowej:

https://malopolska.edu.com.pl

 

Do pobrania:

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2023/2024

 

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej (nie dotyczy oddziałów sportowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego).

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się: próby sprawności fizycznej (dotyczy oddziału sportowego, oddziału przygotowania wojskowego)

od 15 maja do 30 maja 2023 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie

od 15 maja do 21 lipca 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone do szkoły we wcześniejszym terminie)

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 19 lipca 2023 do 26 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 lipca 2023 r. do godz. 12.00

 

Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybieracie oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcecie się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Wam zależy. Przemyślcie dobrze kolejność oddziałów oraz nie ograniczajcie się do jednego czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększacie swoją szansę przyjęcia do szkoły. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane!

Dodatkowo możecie wskazać, jakich języków obcych chcielibyście się uczyć, gdybyście mogli wybierać je dobrowolnie. W systemie możecie uszeregować języki obce i poziom nauczania zaczynając od tego, którego chcielibyście uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chcielibyście uczyć się najmniej. Niniejsze dane będą mieć jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której zostaniecie przyjęci i mają pomóc w przydzieleniu do odpowiedniej dla Was grupy językowej. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji, jednak im dokładniej określicie swoje preferencje językowe, tym większe macie szanse, że zostaniecie przydzieleni do najbardziej odpowiadającej Wam grupy.

 

Po zakończeniu wypełniania danych w systemie składacie (Wniosek) bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.

 

Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru będzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przydatne w podejmowaniu decyzji.

Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 udziela
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, tel. (12) 372-76-53, (12) 372-76-54.

Nowa pracownia komputerowa w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

16 stycznia br. w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach miało miejsce otwarcie nowej pracowni komputerowej.

Podsumowanie praktyk oraz szkoleń uczniów i kadry z ZSOiZ w Lubniu

Kolejny raz uczniowie z ZSOiZ w Lubniu wraz z kadrą mieli okazję uczestnictwa w programie Erasmus +-„Kształcenie i szkolenia zawodowe dla uczniów i kadry”. Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000059909. Beneficjentem mobilności zagranicznej uczniów i kadry  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu był Flying Colours Sp. z o.o., który specjalizuje się m.in. w praktykach zagranicznych, dających szansę na wzrost  kompetencji  młodzieży kształcącej się w branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Podsumowanie udziału młodzieży ZSOiZ w Lubniu w programie Erasmus+ „Odkrywamy nowe wartości podczas zagranicznej mobilności”

Kolejny raz uczniowie ZSOiZ w Lubniu wraz kadrą mieli okazję wziąć udział w programie Erasmus+ pt. „Odkrywamy nowe wartości podczas zagranicznej mobilności”. Projekt został współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna, Grupa Mobilności Uczniów.

Logo - stupendia pomostowe

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. 

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach z akredytacją na lata 2022-2027 w programie ERASMUS+

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach uzyskał akredytację do programu ERASMUS+ na lata 2022-2027.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Powiat Myślenicki otrzymał środki finansowe na realizację grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

Otrzymane środki finansowe w kwocie 74 639,84 zł zostaną przeznaczone na zakup 30 laptopów do trzech liceów ogólnokształcących, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki.