Miło nam poinformować, że Powiat Myślenicki otrzymał grant w wysokości 100 000,00 zł na zakup 50 laptopów do szkół prowadzonych przez Powiat, w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Powiat Myślenicki otrzymał najwyższą możliwą do uzyskania przez Jednostki Samorządu Terytorialnego kwotę grantu, uzyskując dofinansowanie na poziomie 100 % wnioskowanej kwoty wsparcia.

 

Celem projektu jest wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w procesie kształcenia zdalnego, poprzez zakup laptopów, które po przekazaniu do Szkół Ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki będą wypożyczane tym uczniom oraz nauczycielom, którzy nie posiadają sprzętu potrzebnego do nauki zdalnej, dzięki czemu nie będą wykluczeni cyfrowo.

Wsparcie otrzymały szkoły:

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach - 13 laptopów
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach, ZSTE - 15 laptopów
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach - 7 laptopów
ZSOiZ Lubień -5 laptopów
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach - 5 laptopów
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach - 5 laptopów.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", którego Operatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.