Małopolska Chmura Edukacyjna

W Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie listów intencyjnych, w którym uczestniczył wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.
W imieniu Powiatu Myślenickiego list odebrał sekretarz Mieczysław Kęsek, na realizację projektu: Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE - edycja IV.


W ramach tegorocznego naboru do dofinansowania wybrano 49 projektów o łącznej wartości ponad 3 mln zł, w tym projekt Powiatu Myślenickiego, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych 30 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach w zakresie matematyki i fizyki oraz 30 uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach w zakresie j. angielskiego oraz matematyki. Wartość projektu to prawie 50 tysięcy złotych.

Cieszę się, że możemy kontynuować ten projekt, który daje uczniom zdolnym możliwość poszerzania wiedzy w zakresie przedmiotów ścisłych , jak i języków obcych – powiedział starosta Józef Tomal.

Cel będzie realizowany poprzez organizację zajęć dodatkowych w dwóch formach: zajęć on-line prowadzonych przez pracowników akademickich uczelni wyższych oraz kół przedmiotowych prowadzonych przez nauczycieli przedmiotu w szkołach - dodał wicestarosta Rafał Kudas.

Zdj: Biuro Prasowe UMWM