Prymusi 2019 nagrodzeni

24 września podczas uroczystego spotkania w Starostwie Powiatowym w Myślenicach Starosta Józef Tomal wraz z Wicestarostą Rafałem Kudasem oraz Radnym Powiatu Myślenickiego Jackiem Pasiowcem - Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu wręczyli statuetki Prymusa oraz wyróżnienia dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki.

W uroczystości również uczestniczyli: Maria Szczepaniec – Dyrektor ZSOiZ w Lubniu, Jacek Ślósarz – Dyrektor ZSO w Myślenicach, Jan Wójcik – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w myślenickim starostwie oraz rodzice wyróżnionych uczniów.

Statuetki Prymusa są szczególne, ponieważ otrzymują je uczniowie, którzy nie tylko mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia naukowe, ale robią coś więcej dla swojej społeczności i wykazują się zaangażowaną postawą. Wyróżnienia wraz ze statuetkami Prymusa otrzymali uczniowie osiągający w minionym roku szkolnym najwyższe wyniki w nauce, laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych.

 

- Wyrażam ogromne uznanie dla Was uczniowie i Waszych Rodziców. Każdy uczeń potrzebuje właściwej motywacji do wytężonej pracy, a jej docenieniem są nagrody za rzetelne jej wykonanie. Zdobyte przez Was laury zostały poprzedzone ciężką pracą i znakomitymi wynikami w ciągu roku szkolnego, osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wyróżniacie się nie tylko wiedzą, ale i zaangażowaniem w życie swoich środowisk, macie czas na naukę, pracę społeczną, rozwijanie własnych talentów. My jesteśmy dumni z Was, bo to efekt procesu edukacyjnego, pracy naszych dyrektorów, wychowawców, nauczycieli pasjonatów, którzy wyłapują te diamenty, szlifują je. To również zasługa Waszych rodziców, wspierających Wasze kariery. Wierzę, że posiadając tak wszechstronne umiejętności będziecie je nadal pogłębiać i rozwijać, że będziecie otwarci na nowe wyzwania. Sprzyja temu coraz lepsze wyposażenie naszych Szkół i konsekwentne działania władz Powiatu ukierunkowane na podnoszenie standardów kształcenia zawodowego i ogólnego młodzieży - podkreślił starosta Józef Tomal rozpoczynając uroczyste spotkanie.

Statuetkę Prymusa przyznano w trzech kategoriach - liceów, techników i branżowych szkół I stopnia (ZSZ) - o jej otrzymaniu decydowała średnia ocen oraz dodatkowe osiągnięcia uczniów.

W tym roku Nagrodę Statuetkę Prymusa otrzymali:

 • Karolina Kurek – ZSO w Myślenicach – średnia ocen 5,7 (liceum)
 • Edyta Pęcek – ZSTE w Myślenicach – średnia ocen 5,54 (technikum)
 • Krzysztof Skrzeczek – ZSTE w Myślenicach – średnia ocen 5,33 (branżowa szkoła

 I stopnia)

Władze Powiatu nagrodziły również wyróżniających się uczniów. Otrzymali oni dyplomy i nagrody rzeczowe. Wśród nich znaleźli się:

 • Karolina Kurek – ZSO Myślenicach
 • Grzegorz Mirek - ZSO w Myślenicach
 • Ignacy Buczek – ZSO w Myślenicach
 • Dawid Biały – ZSO w Myślenicach
 • Edyta Pęcek - ZSTE w Myślenicach
 • Konrad Zając - ZSTE w Myślenicach
 • Alicja Kudłacz - ZSTE w Myślenicach
 • Zuzanna Klimas – ZSOiZ w Lubniu
 • Krzysztof Kaleta – ZSOiZ w Lubniu

- Drodzy uczniowie, jesteście chlubą Szkół Powiatu Myślenickiego. Aby osiągnąć znakomite wyniki potrzeba nie tylko talentu, konieczna jest również wytrwałość w dążeniu do założonych celów. Nieoceniona jest pomoc Waszych Rodziców i współpraca z gronem pedagogicznym. Korzystajcie w pełni z talentów, którymi jesteście obdarowani. Wszystkim Wam serdecznie gratuluję. Z dumą patrzymy na Wasze osiągnięcia, sukcesy w nauce i zaangażowanie w pracę na rzecz środowisk szkolnych - zaznaczył wicestarosta Rafał Kudas, życząc wyróżnionym uczniom dalszych osiągnięć w nauce i sukcesów w realizacji pasji.

Radny Jacek Pasiowiec składając gratulacje wyróżnionym uczniom, zaznaczył - Dziękuję nagrodzonym uczniom za pilność i sumienność, za to, że Wam się chciało, że kształcąc się robicie więcej niż inni. Ze strony Rady Powiatu Myślenickiego dokładamy starań, by rozwijać nasze Szkoły, unowocześniać ich bazę edukacyjną – to zawsze będzie priorytetem w działaniach Rady.

Starostowie wręczyli również listy gratulacyjne rodzicom laureatów, którzy odbierali nagrody za absolwentów szkół, którzy rozpoczęli już studia lub uczniów odbywających zagraniczne praktyki zawodowe.

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnym sukcesów!

 

Oprac.: WSPiFE

 

Galeria: Prymusi 2019 nagrodzeni