Podsumowanie praktyk oraz szkoleń uczniów i kadry z ZSOiZ w Lubniu

Rok szkolny 2023/2024 przyniósł kolejne doświadczenie zawodowe uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Tegoroczne praktyki zawodowe dla uczniów klas III i IV technikum, były realizowane w ramach projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, program Erasmus +, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000139422 w ramach pięcioletniej akredytacji na lata 2021-2027.

Budżet na ten rok to 62.996 EUR.

W terminie od 07.04.2024 do 04.05.2024 na mobilność do Grecji wyjechało 19 uczniów oraz 4 opiekunów.

Byli to uczniowie technikum w zawodach technik hotelarstwa i technik logistyk. Dodatkowo w terminie 07.04.2024 - 21.04.2024 jeden nauczyciel zrealizował kursy i szkolenia branżowe w międzynarodowym środowisku z zakresu hotelarstwa, poszerzając kompetencje w swojej specjalizacji, jak również doskonaląc umiejętności i branżowy język angielski.

Praktyki zawodowe w Grecji poprzedziła rekrutacja uczestników projektu oraz przygotowanie do wyjazdu w formie zajęć psychologiczno-pedagogicznych, bhp, zajęć z kulturoznawstwa, a także przygotowania językowego – z języka angielskiego i podstaw języka greckiego.

Każda grupa odbywała praktykę zgodnie z ustalonym harmonogramem, według którego realizowano zadania zgodnie z podstawą programową dla każdego zawodu. Uczniowie technikum hotelarskiego oraz technikum logistycznego odbywali praktyki w hotelu Hotel Sun Beach Resort w Platamonas w Grecji.

Technicy hotelarstwa podczas stażu pracowali na recepcji hotelowej. Przyjmowali rezerwacje hotelowe wraz z obsługą check in i check out gości. Zapoznali się z systemem rezerwacyjnym w hotelu. Odbyli również staż w restauracji obiektu, który ich gościł. Przyjmowali i serwowali zamówione przez gości hotelowych dania. Mieli okazję zapoznać się z nowymi formami i technikami obsługi. Technicy hotelarstwa odbyli również zajęcia z metod i zasad prac pokojowych w hotelu. Przygotowywali pokoje dla nowych gości hotelowych, dbali o porządek wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

Technicy logistycy poznali funkcjonowanie branży logistycznej w Grecji, odwiedzili zakłady przemysłowe i fabryki na Riwierze Olimpijskiej. Poznali podstawy prowadzenie działalności logistycznej, procesy transportowe i magazynowe w logistyce, doskonalili praktyczną znajomość języków obcych – angielskiego i greckiego w branży logistycznej.

W ramach wyjazdów zawodoznawczych  uczestnicy projektu odwiedzili regionalną fabrykę sera feta, w greckiej rodzinnej winnicy mieli okazję poznać etapy produkcji wina oraz logistykę jego sprzedaży.

 

Praktyki i szkolenia realizowane były we współpracy z grecką organizacją partnerską OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single Member P.C. NEI PORI, Grecja.

 

Oprócz zdobywania nowych umiejętności zawodowych, w czasie dwutygodniowego pobytu na praktykach, realizowany był bogaty program kulturowy, który umożliwił poznanie historii, kultury i zwyczajów Grecji. Uczniowie poznawali Grecję, jej zabytki i tradycje oraz piękno przyrody. Codziennie kosztowali tradycyjne potrawy greckie, które serwowano w hotelowej restauracji. Poznali typowe dania greckie takie jak: moussaka, souvlaki, pastisio, sałatka grecka (choriatiki), pita, tzatziki, faszerowane warzywa (gemista) i wiele innych.

 

Mieli też warsztaty tańców greckich, podczas których pod czujnym okiem Greka wspólnie uczyli się kroków i figur ze znanych w Grecji tańców. Uczestnicy programu byli na kilku wycieczkach turystyczno-krajoznawczych.  Zwiedzili m.in. kompleks skalnych klasztorów w Meteorach i ruiny starożytnego miasta w Dion.  Pieszo odkrywali uroki pobliskich miejscowości Platamonas, Litochoro i Stary Panteleimon znajdujących się u podnóży Olimpu. Niezapomnianym przeżyciem był rejs statkiem na wyspę Skiathos i plażę Koukounaries. Podczas rejsu na statku kapitana Kostasa panowała wyśmienita zabawa połączona z nauką Zorby.

 

Udział w projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000139422 dał uczniom możliwość pracy na zagranicznym rynku oraz poznania kultury Grecji. Uczniowie nauczyli się m.in. współpracy w grupie wraz z priorytetowym podziałem obowiązków przydzielonych podczas pracy. Uwierzyli we własne możliwości, mieli okazję do przełamania bariery językowej oraz otwarcie się na inną kulturę. Potwierdzeniem nabytych kompetencji zawodowych było otrzymanie certyfikatów uczestnictwa w mobilności zagranicznej co w przyszłości może pomóc młodzieży w dalszym rozwoju swojej kariery zawodowej. Bez wątpienia, każdy z uczestników wyniósł z mobilności satysfakcję i poczucie, że udział w programach Erasmus + to dla nich ogromna szansa na dalszy samorozwój. Mamy nadzieję, że wyniesione doświadczenie i ogrom pozytywnych emocji pozostanie jak najdłużej z wszystkimi uczestnikami z Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, którzy brali udział w projekcie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000139422.

 

Cele naszego akredytowanego projektu to:

- podniesienie umiejętności zawodowych i międzykulturowych uczniów;

- doskonalenie praktycznej znajomości języków obcych wśród uczniów i kadry;

- poszerzenie umiejętności zawodowych wśród kadry w ramach kursów i szkoleń branżowych; 

- zapoznanie się z kulturą i organizacją pracy w krajach Unii Europejskiej;

- rozwój współpracy międzynarodowej przez szkołę;

- rozwój osobisty i zawodowy ucznia;

- promowanie poczucia aktywnego obywatelstwa europejskiego, solidarności i tolerancji wśród europejskiej młodzieży;

- wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy.

 

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający odbycie mobilności w języku angielskim oraz dokument Europass Mobilność w trakcie podsumowania projektu.