Uroczyste zakończenie XV Powiatowego Konkursu Historycznego

15. edycję Powiatowego Konkursu Historycznego pod hasłem 160 rocznica powstania styczniowego - przyczyny, przebieg, skutki zorganizował Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu pod patronatem honorowym Józefa Tomala Starosty Myślenickiego.

Uczestnikami Konkurs byli uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu myślenickiego: Zespołu Szkół im. Ks. J. Tischnera w Dobczycach, Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

 

Celem Konkursu było:

- popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy historycznej dotyczącej przyczyn, przebiegu i skutków powstania styczniowego – najdłuższego z polskich powstań narodowowyzwoleńczych

- rozbudzanie zainteresowań dziejami własnego Ojczyzny

- kształtowanie szacunku do minionych wydarzeń oraz krytycznej postawy wobec nich

- rozbudzanie zainteresowań wybitnymi jednostkami w historii narodu polskiego i pokazanie ich wpływu na proces kształtowania tożsamości narodowej w okresie zaborów ( Romuald Traugutt, Jarosław Dąbrowski, Stanisław Brzóska, Stefan Bobrowski...)

Ramy chronologiczne problemu – XIX wiek ( wydarzenia związane z sytuacją w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania; przebieg walk powstańczych; Europa wobec powstania; bilans powstania i jego wpływ na sytuację w zaborze rosyjskim )

 

W dniu 18 grudnia br. w starostwie myślenickim odbyło się uroczyste zakończenie XV Powiatowego Konkursu Historycznego z udziałem starosty Józefa Tomala, wicestarosty Rafała Kudasa i Pani Marii Szczepaniec dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. Laureaci Konkursu i ich szkolni opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe o tematyce historycznej.