Podsumowanie praktyk oraz szkoleń uczniów i kadry z ZSOiZ w Lubniu

Kolejny raz uczniowie z ZSOiZ w Lubniu wraz z kadrą mieli okazję uczestnictwa w programie Erasmus +-„Kształcenie i szkolenia zawodowe dla uczniów i kadry”. Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000059909. Beneficjentem mobilności zagranicznej uczniów i kadry  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu był Flying Colours Sp. z o.o., który specjalizuje się m.in. w praktykach zagranicznych, dających szansę na wzrost  kompetencji  młodzieży kształcącej się w branży gastronomicznej i hotelarskiej.

16.  uczniów oraz 2. nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu w dniach 3-14.10.2022 r.  służyło swoją wiedzą i umiejętnościami w ramach praktyk zagranicznych w słonecznej Grecji. 

Do programu przystąpili praktykanci z profili: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W ramach projektu swoje kompetencje zawodowe poszerzała jedna z nauczycielek, która wyjechała z uczniami. Dbała m.in. o właściwą realizację projektu, opiekowała się uczniami w Grecji oraz odbywała szkolenie zawodowe. Praktyki odbywały się w urokliwej Parali w hotelu Giannoulis, który oprócz zakwaterowania młodzieży udostępnił swoje miejsce do odbywania praktyk z profilu technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Przez 10 dni uczniowie odbywali staż zawodowy, natomiast w weekend mieli chwile na odpoczynek i poznanie kultury i historii Grecji, poprzez udział w wyjazdach kulturowych  na  majestatyczne Meteory oraz słoneczną wyspę Skiathos.

Pierwszego dnia, zaraz po zakwaterowaniu i zapoznaniu się z zasadami BHP i harmonogramem pracy, rozpoczęli praktyki w hotelu. Technicy hotelarstwa podczas stażu pracowali na recepcji hotelowej. Przyjmowali rezerwacje hotelowe wraz z obsługą check in i check out gości. Zapoznali się z systemem rezerwacyjnym hotelu Giannoulis. Pomagali w sporządzeniu dokumentacji hotelu. Odbyli również staż w restauracji obiektu, który ich gościł. Przyjmowali i serwowali zamówione dania przez gości hotelowych. Mieli okazję zapoznać się z nowymi formami i technikami obsługi. Pomagali przy obsłudze bufetu, dbali o czystość stolików jadalnych. Nauczyli się m.in jak przyrządzić tradycyjną grecką kawę Frapee, która została wymyślona przez przypadek w Grecji przez pracownika Nestlé, który nie mając dostępu do gorącej wody, wsypał kawę do zimnej wody i przelewał między szklankami aż do powstania piany. W Grecji Frappe pija się przez całe lato dla tego technicy hotelarstwa oraz technicy żywienia i usług gastronomicznych nie mogli wyjechać z Grecji bez nabycia umiejętności właściwego serwowania  tego chłodzącego napoju. Technicy hotelarstwa odbyli również zajęcia z metod i zasad prac pokojowych w hotelu. Przygotowywali pokoje dla nowych gości hotelowych, dbali o porządek obiektu wewnątrz, jaki i na zewnątrz hotelu Giannoulis.

W ramach praktyk zawodowych technicy usług żywienia nie próżnowali przez dwa tygodnie. Praca na kuchni nie należy do najłatwiejszych. Mieli okazję przygotować serwis  dla gości hotelowych, dbali o porządek na sali podczas serwisu, pomagali w przygotowaniu dań dostępnych podczas wydawania posiłków. Poznali technikę i metody planowania  kolejnych etapów obróbki produktów spożywczych. Mogli przygotować jedno z tradycyjnych dań kuchni greckiej – Moussaka, którego przygotowanie wymaga pełnego skupienia i zaangażowania, ale na pewno zaspokoi każdego smakosza dobrej kuchni greckiej. Nauczyli się jak właściwie przygotować tatziki , jedne z najbardziej charakterystycznych sosów kuchni Greckiej.

Każdy dzień praktyk uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu dał szansę na zwiększenie swoich kompetencji zawodowych. Młodzież zwiększyła swoje umiejętności zawodowe. Podczas stażu posługiwała się językiem angielskim, nauczyła się również kilku bardzo ważnych słów greckich takich jak: kaliméra, kalí órexi, efcharistó.

 Udział w projekcie nr 022-1-PL01-KA121-VET-000059909 dał uczniom możliwość pracy na zagranicznym rynku oraz poznania kultury Grecji. Uczniowie nauczyli się m.in współpracy w grupie wraz z priorytetowym podziałem obowiązków przydzielonych podczas pracy. Uwierzyli we własne możliwości, mieli okazję do przełamania bariery językowej oraz otwarcia się na inną kulturę. Potwierdzeniem nabytych kompetencji zawodowych było otrzymanie certyfikatów uczestnictwa w mobilności zagranicznej, co w przyszłości może pomóc młodzieży w dalszym rozwoju swojej kariery zawodowej. Bez wątpienia, każdy z uczestników wyniósł z mobilności satysfakcję i poczucie że udział w programach Erasmus + to dla nich ogromna szansa na dalszy samorozwój.

Mamy nadzieję, że wyniesione doświadczenie i ogrom pozytywnych emocji pozostanie jak najdłużej z wszystkimi uczestnikami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, którzy brali udział w projekcie nr  022-1-PL01-KA121-VET-000059909.