logo - certyfikat

W dniach 17 – 19 lutego 2021 r. uczniowie klas drugich Technikum Nr 2 w Myślenicach  w zawodzie technik reklamy oraz klasy trzeciej w zawodzie technik organizacji reklamy uczestniczyli w cyklu spotkań z panią Pauliną Gaszek w ramach programu edukacyjnego „Lekcje z Temidą”. Organizatorem zajęć jest Fundacja Altum, której misją jest idea wspierania rozwoju kapitału społecznego Polski.

 

„Lekcje z Temidą” to nieodpłatny program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie i umacnianie szacunku do prawa oraz promowanie postaw proobywatelskich. Program finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Podczas zajęć prowadzonych przez Panią Gaszek uczniowie Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach mogli dowiedzieć się m.in. gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jakie prawa ma konsument, jak reagować na prześladowanie w szkole, czy co zrobić w sytuacji, gdy kupiona przez Internet rzecz jednak nie jest tą wymarzoną. Prowadząca mówiła również o odpowiedzialności za treści publikowane w Internecie. Młodzież rozwiązywała quiz. Był także czas na zadawanie pytań.

Uczniom podobało się to, że Pani Paulina Gaszek opowiadała z zaangażowaniem, w interesujący sposób i udzielała szczegółowych wyjaśnień na zadawane pytania.

 

Myślę, że takie zajęcia są ciekawą formą dostarczania informacji i uświadamiają młode osoby, jakie konsekwencje niosą za sobą popełniane czyny pod względem prawnym. Cieszę się, że miałam okazję brać udział w "Lekcjach z Temidą"

- skomentowała zajęcia uczennica kl. 2 TR Julia Łatas.

Szkolnym pomysłodawcą zorganizowania zajęć z zakresu prawa w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach jest pani Danuta Murzyn – kierownik kształcenia praktycznego i nauczyciel przedmiotu działalność gospodarcza.