Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Biuro  Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 

  • 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zakończenie prac związanych z kontrolą przeprowadzoną w SP ZOZ w Myślenicach.
  4. Sprawy bieżące.

  • 25 kwietnia 2024 (czwartek) o godz. 12.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.